Egyszerűsített Energetikai Audit
Egyszerűsített Energetikai Audit

Az Egyszerűsített Energetikai Audit során – kizárólag az általunk feltárt és ügyfeleink számára jóváírt megtakarítások után járó sikerdíjért – felmérjük és elemezzük partnereink közüzemi szerződéseit, számláit és fogyasztási szokásait. A közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolatok felülvizsgálatával felderítjük a visszamenőlegesen visszaigényelhető korábbi esetleges túlfizetéseket, majd a felmérés végeztével az általunk megfogalmazott javaslatokat elindítjuk a helyi hálózati szolgáltató, illetve kereskedő felé. Vizsgáljuk továbbá a megtakarítási lehetőségeket és javaslatokat fogalmazunk meg a racionális energiapolitika kidolgozásához. Ez a szolgáltatásunk az egyik alapfeltétele az „Energiatudatos vállalat” cím elnyerésének is.

Az Egyszerűsített Energetikai Audit elvégzéséhez szükséges információk:

  • Szerződés és írásos meghatalmazás az ügyféltől
  • Az érvényes kereskedelmi energiaszerződések, illetve a hálózathasználati- és csatlakozási szerződések másolati példánya
  • Az elmúlt 12 hónap közüzemi számláinak másolata

A vizsgálat elvégzése után jelentésben tájékoztatjuk partnereinket munkánk eredményéről.
A jelentés tartalma:

  • Egyszerűsített energiamérleg
  • A múltbéli audit eredményének valamint a jövőre vonatkozó megtakarítási lehetőségek bemutatása
  • Tanácsadás az „Energiatudatos vállalat” cím elnyerésére
  • Beszerzési tanácsadás
  • Iparági benchmark adatok

A jelentés kézhezvétele után munkatársunk személyesen keresi fel Önt és tájékoztatást nyújt a további energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekről.