ISO folyamatabra

ISO 50001 Energiairányítási rendszer

A Get Energy Magyarország Kft. komplex intézkedési csomaggal járul hozzá partnerei energetikai tevékenységének
optimalizálásához, a költségek csökkentéséhez és az energiahatékonyság növeléséhez. Piacvezető
tanácsadóként teljes körű energetikai outsourcing szolgáltatást nyújtunk a megrendelők részére
és folyamatosan
szélesítjük szolgáltatási palettánkat.


Figyelmébe ajánljuk legújabb, ISO 50001 Energiairányítási rendszer bevezetéséhez nyújtott szakmai
tanácsadásunkat.
Új szolgáltatásunk kidolgozásakor szorosan együttműködtünk a Magyarországon e tanúsítást
kiállító cégekkel, valamint erősen támaszkodtunk a mérnök- és energetikus szakembereink által elvégzett
mintegy 150 Komplex Energiahatékonysági Audit során szerzett széles körű tapasztalatainkra. Mindezeken
túl felhasználtuk a partnereink számára általunk elvégzett közel 5.000 Egyszerűsített Energetikai Audit
(kb. 40.000 fogyasztás hely) során nyert tudásunkat és azokat a gyakorlati ismereteinket, amelyeket
a Virtuális Erőmű Program Akkreditált Vállalati tanácsadójaként az elmúlt évben szereztünk, miközben aktívan
segítettük 50 ügyfelünket, hogy elnyerhessék az Energiatudatos Vállalat díjat.


ISO 50001 Energiai rányítási rendszer


Az ISO 50001 szabványt a Nemzetközi Szabványügyi Testület fejlesztette ki. Célja, hogy a fogyasztók és
a vállalkozások számára az energiagazdálkodás területén az energiaköltségeket- és felhasználásokat
csökkentsék, ezzel a versenyképességet és a környezettudatosságot növeljék.
A szabvány alkalmazható minden típusú és méretű szervezetre, de elsősorban azon vállalkozások számára
ajánlott, amelyek már rendelkeznek vállalatirányítási stratégiával vagy egyéb menedzsment rendszerrel.
Az ISO 50001 energiairányítási rendszer, többek között, az ISO 9001, az ISO 14001 és egyéb szabványok
által fejlesztett irányítási rendszermodellekre épül. Ez teszi lehetővé, hogy az energiairányítási rendszer (EIR)
egyszerűen integrálható legyen a vállalkozások egyéb irányítási rendszereibe.


AZ ISO 50001 Energiai rányítási rendszer bevezetésének előnyei


Egységes energiastratégia

Csak egységesített energiastratégia mentén lehetséges az energetikai fejlesztéseket hatékonyan megvalósítani.


Költséghatékonyság
A bevezetés során energiaköltség- és felhasználás csökkentő intézkedések kerülnek meghatározásra (múltbeli
és jövőbeni megtakarítási lehetőségek vizsgálata), az Egyszerűsített Energetikai Audit eredménye pedig
pénzügyi erőforrásokat teremthet ezen energiahatékonysági intézkedések megvalósításához.


Piaci előnyök
Az akkreditált, külső fél által kiállított minősítés olyan megkülönböztető jelzést ad a rendszert bevezető
szervezeteknek, amely egyszerre biztosít marketing előnyöket és nemzetközi szintű összehasonlíthatóságot.
Az energiahatékonyságot fontosnak tartó nagyvállalati szektor már megkezdte az EIR rendszerek kidolgozását
és tanúsíttatását, amely megvalósulását követően a beszállítóival szemben várhatóan követelményként
fogja megfogalmazni a tanúsított státuszt.


Pályázati előnyök
Pályázatokon, tendereken való részvétel esetén további piaci előnyt jelenthet az ISO 50001 szabvány szerinti
minősítés megszerzése. Az energiairányítási rendszer bevezetése lehetőséget biztosít más kormányzati programokban
történő sikeres részvételében (pl. Virtuális Erőmű Program) is.


Környezetvédelem
Az intézkedési javaslatok megvalósítása növeli az üzembiztonságot, illetve csökkenti az üvegházhatású gázok
kibocsátását, így bizonyítja a szervezet elkötelezettségét a környezetvédelem mellett és megmutatja a jövő
generációival szembeni felelősségvállalását.


Megfelelés az EU irányelveknek
Az Európai Parlament által 2012. október 25-én elfogadásra került Energiahatékonysági irányelv VIII. cikke
kimondja, hogy a KKV-nak nem minősülő vállalkozásoknak négyévente kötelező helyszíni energetikai auditot
készíteni. Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ISO 50001 tanúsítással, úgy az energetikai auditot nem kell
külön elvégezni.


Felkészülés az ISO 50001 bevezetésére, audit tartalma

 1. Energiapolitika kidolgozása az energiahatékonyság, a környezetközpontú gondolkodás, valamint a fenntartható fejlődés és üzemelés kialakításához.
 2. Egyszerűsített Energetikai Audit készítése, amelynek során komplex energiamérleg kerül meghatározásra az összes energianemre (víz, villamos- és földgázenergia, távhő) és a főbb energiafogyasztó csoportokra,
  berendezésekre vonatkozólag (létesítmény- és technológiai célú felhasználás; főbb energiafogyasztó
  gépek, készülékek, stb.).
 3. Komplex Energiahatékonysági Audit készítése az energiaköltség-csökkentő fejlesztések kiválasztásához,
  majd az azokhoz kapcsolódó célok és programok meghatározása– beruházás és beruházás nélküli intézkedési
  javaslatokkal.
 4. Energia beszerzési rendszer feltérképezése, amelynek során a költségcsökkentés és/vagy kedvezőbb
  konstrukciók lehetősége mellett vizsgálati szempont az energia előállítás eredete, illetve az megújuló
  energia felhasználása.
 5. Technológiai- és szervezeti működések felmérése valamint intézkedési javaslatok készítése az energiahatékonyságot
  illetően (pl.: energiatudatos magatartásformák kialakítása a munkatársak körében)
 6. Mérési rendszerek vizsgálata és mérési tervek készítése, amely bizonyítja és számszerűsítve kimutatja
  az energiahatékonysági intézkedések szükségességét.
 7. A szervezet jelenlegi folyamatainak felülvizsgálata az energiairányítási rendszer követelményei szerint:


A vezetőség felelőssége, feladatai, kompetenciái
• Jogi kötelezettségeknek és egyéb vállalt követelményeknek való megfelelés
• Energiapolitika, energiatervezés, célok, átvizsgálások
• A rendszer bevezetése és működtetése: képzési- és kommunikációs rendszer, dokumentálás és dokumentációkezelés,
működési kontroll, beszerzések
• Ellenőrzések rendszere: monitoring, mérések, elemzések, javító és megelőző intézkedések, belső auditok
• Vezetőségi átvizsgálások: értékelések, döntések és azok végrehajtásának akciótervei

 1. Egyéb szabványok és irányítási rendszerek dokumentációjának összehangolása (pl.: ISO 9001,
  ISO 14001, ISO 27001, stb.) az ISO 50001 energiairányítási rendszerrel.
 2. Oktatások és továbbképzések elvégezése a szakmai és irányítási rendszerrel kapcsolatosan.
 3. Az energiairányítási rendszer bevezetése és hatékony működtetése, valamint a felkészülés során megfogalmazott
  feladatok elvégzése (belső auditok, vezetőségi átvizsgálás, stb.)
 4. Külső, független harmadik fél általi auditálás lefolytatása akkreditált tanúsítási folyamat szerint.
 5. Tanúsított státusz kommunikációja a külső érintett felek felé (EIR jelentések, kapcsolódó marketing és
  CSR kiadványok).
 6. Az auditot és tanúsítást követően a rendszer folyamatos fejlesztése (opcionálisan igénybe vehető).

A fenti folyamat eredményeként megszerezhet egy nemzetközi szervezet által kiállított akkreditált rendszertanúsítványt,
amely világviszonylatban elismert és elfogadott.


A folyamathoz szükséges dokumentumok és egyéb feltételek:

 1. Az elmúlt három évre vonatkozó villamos- és földgázenergia illetve távhő kereskedelmi szerződések
 2. Az elmúlt három évre vonatkozó villamos-és földgázenergia, víz illetve távhő számlák, terhelési negyedórás
  és órás adatok

 3. A főbb műszaki berendezések adatai
 4. Helyszíni bejárás biztosítása a főbb telephelyeken
 5. A vállalatirányítási rendszerek és/vagy az energetika területén illetékes személy kijelölése EIR vezetőnek,
  aki a folyamatban a kapcsolattartó személy lesz
 6. Hatósági engedélyekhez-, bevallásokhoz és egyéb műszaki dokumentációkhoz való hozzáférés biztosítása
 7. Meglévő menedzsment rendszer esetén a teljes rendszerdokumentációhoz és azok kapcsolódó feljegyzéseihez
  való hozzáférés biztosítása
 8. Irányítási rendszerrel nem rendelkező cégek esetén minden írásos, nem pénzügyi területet érintő
  szabályzathoz (pl.: SZMSZ, beszerzési szabályzatok)
  való hozzáférés biztosítása


A felkészülés a szervezettel előzetesen egyeztetett konzultációs napokon, kisebb munkacsoportban valósul
meg, heti egy találkozót feltételezve. A rendszer kiépítésének időszükségletét pontosan csak a felmérést
követően lehet meghatározni. Korábbi tapasztaltok alapján egy KKV esetében, közepes leterheltséget feltételezve
a felkészülési folyamat 3-4 hónapot vesz igénybe.


Együttműködő partnerünkkel történő auditálás esetén sikeres tanúsítási garanciát vállalunk!


Reméljük, fenti ajánlatunk elnyeri tetszését, és Önt is mielőbb elégedett Ügyfeleink között tudhatjuk!