2014.10.27.

Sajtóközlemény

Sikerrel zárult az Erdészeti célú, fás szárú energetikai fajták komplex kutatása a get-energy magyarország Kft. vezetésével

A Get-Energy Magyarország Kft. vezetésével sikerrel zárult az erdészeti célú, fás szárú energetikai fajták magyarországi és nemzetközi termesztési tapasztalatainak feltárását, és a hazai erdészeti biomassza termelésben újnak minősíthető fajták kutatását célzó K+F projekt, mely az Új Széchenyi Terv támogatásával valósult meg.

A Get-Energy Magyarország Kft. hosszú távú üzleti stratégiáját szem előtt tartva a 2013-as üzleti évben komplex biomassza kutatás-fejlesztési projektet indított konzorciumi partnerével, az Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézettel együttműködve. A projekt megvalósításához a GOP-1.1.1-11-2012-0563 azonosítószámú pályázat keretében a konzorcium 302.460.502 Ft vissza nem terítendő támogatást nyert el. Az összességében közel 77%-os támogatási intenzitású, 394.101.333 forint összköltségű, komplex kutatás-fejlesztési projekt 2014. szeptember 30-án zárult. 

A projekt keretében a kedvezményezettek részletesen megvizsgálták a nemzetközileg nagy hatékonyságúnak kikiáltott energetikai fafajták hazai életképességét, és a kísérlet keretében számos, hazai viszonylatban még nem, vagy csak ritkán alkalmazott fafajták kísérleti telepítését valósították meg. A megalapozó növénytani és talajtani kutatást követően a konzorcium Somogy megyében, 40 hektáron hozott létre a projektben egyedileg meghatározott kísérleti ültetési technológiával fás szárú energetikai ültetvényeket. Az így kialakított kísérleti parcellákon a projekt további szakaszaiban széleskörű adatfelvétel valósult meg, mely kiterjedt a talajtani, meteorológiai és növénytani adatok szisztematikus monitorozására, így a szakemberek folyamatosan nyomon követhették a kísérleti egyedek dendometriai és biomassza változóinak alakulását. Az így szerzett adatok értelmezését követően a vizsgálati fafajok energetikai és biológiai jellemzőiről részletes értékelés készült. A kutatás révén szerzett tudományos és gyakorlati eredmények lehetővé teszik a későbbiekben a hazai termesztésre megfelelő fajták, alfajok és a termesztési technológiák célzott kiválasztását, ezzel is javítva Magyarországon a mezőgazdasági energia hozamokat az energianövények termesztésének területén.

További információ kérhető:
Kotulyák Tamás
info@getenergy.hu 

 


 

2014.10.09.

SAJTÓKÖZLEMÉNY


UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSUL MEG A GET-ENERGY MAGYARORSZÁG KFT. TELEPHELYFEJLESZTÉS PROJEKTJE MÉLYKÚTON

A Get-Energy Magyarország Kft. 50,82 millió forint uniós támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt célja, hogy a vállalkozás modern üzleti környezetet teremtsen a Mélykúton található telephelyének átalakítása és korszerűsítése révén.

A Get Energy Magyarország Kft. független energetikai tanácsadó cégként, 2009-es alapítása óta törekszik szaktudását és iparági tapasztalatát az energetikai fejlesztések területén kamatoztatni és céltudatosan bővíteni. A cég hosszú távú üzleti stratégiáját szem előtt tartva ez évben telephely fejlesztési projektet indított, melyhez a DAOP-1.1.1/DE-13-2013-0044 azonosítószámú pályázat keretében 70%-os mértékű, 50.824.132 forint vissza nem terítendő támogatást nyert el. Az összességében 72,6 millió forint összköltségvetésű projekt várhatóan 2015. március 30-án zárul.

A fejlesztés célja a Get-Energy Magyarország Kft. új telephelyének kialakítása és munkahelyek teremtése Mélykút településen. A fejlesztés segtségével a vállalkozás sikerrel valósíthatja meg területi lefedettségének növelését a Dél-Alföldi régióban, ezzel is növelve régiós versenyképességét. A fejlesztési projekt keretén belül megvalósul a telephely teljes körű átalakítása és korszerűsítése, így a vállalkozás olyan modern, színvonalas üzleti környezetet teremt, melynek segítségével a telephely alkalmassá válik magas szintű szolgáltató funkciók ellátására. A projekt részelemét képezi a munkavégzéshez szükséges nagy értékű eszközök, háttér infrastruktúrák kialakítása; többek között a vállalkozás saját szerverparkjának kiépítése. A projekt fontos elemét képezi az alapinfrastruktúra fejlesztése is, amely révén a telephely közvetlen környezete is korszerűsítésre kerül.

További információ kérhető:
Kotulyák Tamás
info@getenergy.hu