Energia jogi képviselet

Társaságunk az energetikai tanácsadási szolgáltatása keretében folyamatosan figyelemmel kíséri az energiajogi szabályozást érintő jogszabályi változásokat, különös tekintettel a földgáz- és a villamos energia vonatkozásában.

Piaci és szakmai ismereteinkkel segítjük a mindenkori szabályozó, döntéshozó testületek munkáját, 2011. májusától az Ipari Energiafogyasztók Érdekképviselete Egyesülésének (IPENERG) tagjaként.

Ügyfeleink számára nyújtott érdekképviseleti tevékenységünk újabb lépéseként elindítottuk energia jogi képviseleti szolgáltatásunkat.

A Dr. Firtkó Tibor jogtanácsos által vezetett részleg olyan szerződéses partnereink képviseletét látja el, ahol Ügyfeleinket energetikai jogsértések révén (pl.: villamos energia továbbadás) anyagi kár érte. Ezek az ügyek – megegyezés hiányában – a Magyar Energia Hivatal elé, illetve bírósági peres eljárásba kerülnek, ahol a hatékony képviselethez speciális energia jogi szaktudás szükséges.