Közbeszerzés

 A Get-Energy Magyarország Kft. vállalja villamos- és földgáz energia, illetve egyéb energetikai tárgyú közbeszerzések teljes körű menedzselését, lebonyolítását a közbeszerzési jogi tanácsadástól a vonatkozó dokumentációk elkészítésén át, a bírálatban és az esetleges jogorvoslatban való közreműködésig. Igény esetén elektronikus árlejtést alkalmazunk, amely eljárás garantálja a legkedvezőbb piaci ár beszerzését és biztosítja a verseny tisztaságát.

 

Közbeszerzési tanácsadásunk keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk

 • Javaslattétel a közbeszerzési eljárás fajtájának, típusának meghatározására, az eljárás lefolytatásának menetére.
 • Az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás és dokumentáció elkészítése.
 • Az ajánlattételi/részvételi időszakban az ajánlattevők/részvételre jelentkezők által írásban feltett kérdések törvényi előírásoknak megfelelő megválaszolása.
 • Indokolt esetben gondoskodás a felhívás vagy a dokumentáció módosításáról, a hirdetmény visszavonásáról, az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról.
 • A bírálóbizottság munkájának segítése: így a beérkezett ajánlatok/jelentkezések közbeszerzési jogi szempontból történő vizsgálata és értékelése, az esetleges hiánypótlási felhívások és a felvilágosítás céljából történő ajánlatkérői kérdések megfogalmazása.
 • A közbeszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntési javaslat kidolgozása.
 • A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményének és egyéb iratok előkészítése.
 • Az eredményhirdetéshez szükséges dokumentumok elkészítése.
 • A szükséges tájékoztató hirdetmények (szerződés odaítélése, módosítása, illetve teljesítése) kezelése.
 • A közbeszerzésekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos tanácsadás.
 • Társaságunk biztosítja az elektronikus árlejtés, a 257/2007. (X.4.). Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő lebonyolítását.