Épületenergetikai tanúsítás

Épületenergetikai tanúsítás

Energiafelhasználásunk több mint 40%-át épületek fűtésére és hűtésére fordítjuk. Az Európai Uniós irányelvekkel összhangban – amelyeknek célja, hogy az energiafogyasztás csökkentésével kíméljük az élő környezetet és segítsük a fenntartható fejlődést - Magyarországon is lefektették az épületekre vonatkozó alap energetikai követelményeket.  Az épületenergetikai tanúsítvány egy olyan új eszköz, amely racionálisabb energiafelhasználásra ösztönöz.

A rendelkezések betartása mellett a tanúsítvány mellett szól az is, hogy a hazai és uniós finanszírozású energetikai pályázatok – pl.: KEOP, ZBR – igénybevételének, illetve a Virtuális Erőmű Programban való részvételnek egyik feltétele az energetikai tanúsítvány megléte.

Igazodva ezen igényekhez és előírásokhoz a Get Energy Magyarország Kft. komplex csomagjai kiegészítéseképpen ajánlja, valamint az előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően elvégzi Partnerei részére a szükséges energetikai tanúsításokat.

Az energetikai tanúsítás során felmérjük a célingatlanokat, meghatározzuk azok energetikai jellemzőit, minőségét és elvégezzük a minősítés osztályozását. Az épület energetikai jellemzőinek meghatározása után szakembereink javaslatot tesznek energia megtakarítást eredményező, az energia költségeket csökkentő és energiahatékonyságot növelő intézkedések megtételére. Ezzel átfogó képet adunk az energiatudatos döntések meghozatalának előkészítéséhez.

Magyarországon a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szabályozza az épületekre vonatkozó alapvető energetikai követelményeket. A rendelet értelmében az alábbi épületekre, építményekre energetikai felülvizsgálatot, energetikai ellenőrzést kell végezni, és ezekről energetikai tanúsítványt kell kiállítani:

• Új építésű épületek, rendeltetési egységek használatba vételi engedélyéhez

• Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az adás-vételhez, továbbá a 176/2008 Kormányrendeletben leírtak szerinti határidő utáni bérbeadásokhoz

• Az 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épületekhez